Ditt hem och dina saker

Bra att ha till hands då du gör anmälan

 • Dina nätbankskoder (om du är en privatkund)
 • Den skadade/förlorade egendomens märke, modell och ålder
 • Kvitton, kostnadskalkyl och brottsanmälan om en sådan är gjord (kan bifogas till skadeanmälan)
 • Mer anvisningar och råd får du på nästa sida

Ditt fordon

Bra att ha till hands då du gör anmälan

 • Dina nätbankskoder (om du är en privatkund)
 • Registernummer eller försäkringsnummer
 • Brottsanmälan om en sådan är gjord (kan bifogas till skadeanmälan)

Dig själv och din familj

Bra att ha till hands då du gör anmälan

 • Dina nätbankskoder (om du är en privatkund)
 • Den försäkrades personnummer om det inte är du själv
 • Eventuella kvitton och recept (kan bifogas till skadeanmälan)

Din resa

Bra att ha till hands då du gör anmälan

 • Dina nätbankskoder (om du är en privatkund)
 • Försäkrades personnummer om det inte är du själv
 • Resedokument samt eventuella kvitton och recept (kan bifogas till skadeanmälan)

Din båt

Bra att ha till hands då du gör anmälan

 • Dina nätbankskoder (om du är en privatkund)
 • Den skadade/förlorade båtens eller utrustningens märke, modell och ålder

Ditt husdjur

Bra att ha till hands då du gör anmälan

 • Dina nätbankskoder (om du är en privatkund)
 • Veterinärutlåtande samt eventuella kvitton och recept (kan bifogas till skadeanmälan)

Ansvarsskada

Vänligen observera

 • Försäkringstagaren skall göra skadeanmälan, anmälan eller ett ersättningskrav från den skadelidande räcker inte.
 • Gör en så noggrann redogörelse av skadefallet som möjligt

Advokat och rättegång

Vänligen observera

 • Om tillgängligt, vänligen bifoga kravbrev och svar på kravbrevet till skadeanmälan.
 • Vänligen meddela ditt tidigare försäkringsbolag om försäkringen varit ikraft under två år hos oss.

Ditt företag och din personal

Bra att ha till hands då du gör anmälan

 • Företagets FO-nummer
 • Vid personskador, eventuella läkarutlåtande, recept och kvitton (kan bifogas till skadeanmälan)
 • Vid egendomsskador, kvitton, kostnadskalkyl och brottsanmälan om en sådan är gjord (kan bifogas till skadeanmälan)

Ansök om ändring

Gå så här till väga om du är missnöjd:

 • Om du är missnöjd med ditt ersättningsbeslut, kontakta alltid först oss och den person som handlagt ditt ärende.

Råkat ut för skada, förlust eller stöld?

Anmäl skada

Skadeservice 010 550 2030
Vardagar 8.30-16.30
Visa nummer för jour (SOS International)

Anmäl skada

Kundportalen

Logga in

För både privat- och
Företagskunder

Logga in