Egendomsförsäkringen ersätter sakskador på den försäkrade egendomen som skett på grund av brand, storm, åska, läckage, inbrott, stöld, bräckage eller annan oförutsedd händelse.

Anvisningar

För skaderegleringen kan vi behöva följande bilagor till skadeanmälan. Genom att genast bifoga dokumenten försnabbas behandlingen av ditt ärende.

  • Polisrapport om skadan uppkommit på grund av ett brott, till exempel inbrott, skadegörelse eller stöld. Mindre brott kan ofta anmälas elektroniskt på polisens webbplats.
  • Uppskattning av reparationskostnaderna eller betald reparationsräkning, alternativt inköpskvitton eller garantibevis
  • Eventuella bilder du tagit på skadan till exempel precis vid eller efter skadetillfället.

Ge en så noggrann beskrivning av den skadade egendomen som möjligt, såsom märke, modell och ålder på egendomen. Observera att vi i ersättningen beaktar den skadade egendomens ålder genom ett åldersavdrag som fastställs enligt föremålets bruksår och försäkringsvillkoren.

Släng inte bort den skadade egendomen innan du fått ett ersättningsbeslut.

Gör skadeanmälan

Som försäkringstagare anmäler du lättast skadan via Kundportalen:

Logga in

Om du inte är försäkringstagare kan du elektroniskt anmäla skadan här

Gör skadeanmälan per telefon

Mindre egendomsskador kan du även anmäla per telefon 010 550 2030 må-fre kl. 8.30-16.30.