Glasförsäkringen ersätter skador på vindrutan.  Om det inte ingår en glasförsäkring i din bilförsäkring kan du även ansöka om ersättning från din kollisionsförsäkring. Reparation av stenskott  och små sprickor i vindrutan ersätts från bilförsäkringens kollisionsförsäkring utan självriskavdrag.

Anvisningar

  • För reparation av stenskott behöver du inte göra skadeanmälan, skicka bara in faktura eller kvitto tillsammans med ditt bankkontonummer
  • För byte av vindrutan och större glasskador gör skadeanmälan till oss
  • Tejpa genast för skadan i vindrutan så att inte smuts tränger in, och kontakta en verkstad som är specialiserad på glasreparationer: 

Verkstäder för glasreparationer

Gör skadeanmälan

Som försäkringstagare anmäler du lättast skadan via Kundportalen:

Logga in

Om du inte är försäkringstagare kan du elektroniskt anmäla skadan här.  

Vid behandling av skadeärenden använder vi samarbetspartners, exempelvis skadeinspektörer och bogseringsverkstäder. Vi kan överlåta information gällande försäkringens giltighetstid och skadeinformation till den mån det är nödvändigt för att kunna sköta skadeärendet.

Gör skadeanmälan per telefon

Glasskador kan du även anmäla per telefon 010 550 2030 må-fre kl. 8.30-16.30.