Behandlingstiden av privat olycksfalls- och resenärskador samt sjukkostnadsersättningar är för tillfälligt längre än normalt. Vi har skridit till åtgärder för att förkorta behandlingstiden. Vi beklagar situationen och tackar för ditt tålamod.

Den privata olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som sker på fritiden. Om du även har sjukkostnadsförsäkring, ersätter försäkringen kostnader till följd av sjukdom. Ersättning för sjukvårdskostnader utbetalas i första hand enligt sjukförsäkringslagen.

Anvisningar

För skaderegleringen kan vi behöva följande bilagor till skadeanmälan. Genom att genast bifoga dokumenten försnabbas behandlingen av ditt ärende.

  • Folkpensionsanstaltens ersättningsbeslut samt kopior av kvittona som hänför sig till beslutet
  • Kopior på recept
  • Fakturor och –kvitton

Vid ansökan om dagsersättning (tilläggsskydd) vid arbetsoförmåga bör läkarintyg samt kopia av skattekort för biinkomst bifogas, i annat fall avdras 50 % skatt (gäller endast olycksfallsförsäkringen)

Försäkringsbolaget kan vid behov be in originalfakturor och kvitton. 

Betalningsförbindelse

Du kan bli beviljad en betalningsförbindelse för operationer och undersökningar. För beviljandet av betalningsförbindelsen behöver vi en skadeanmälan och ett läkarutlåtande där kostnadsestimatet för det planerade ingreppet framkommer.

Samarbetsläkarstationer

Vi samarbetar med följande läkarstationer

 

Gör skadeanmälan

Som försäkringstagare anmäler du lättast skadan via Kundportalen:

Logga in

Om du inte är försäkringstagare kan du elektroniskt anmäla skadan här

Hjälp och råd vid skadesituationer ger även vår Skadeservice per telefon 010 550 2030 må-fre kl. 8.30-16.30.