Trafikförsäkringen ersätter om du med ditt fordon förorsakat personskada eller skada på någon annans egendom. Skadan ersätts på basen av trafikförsäkringslagen. Din frivilliga bilförsäkrings kollisionsförsäkring ersätter skador på ditt eget fordon till följd av en sådan händelse.

Anvisningar

  • Om du själv är skyldig till skadan, gör skadeanmälan till oss där även motpartens uppgifter är ifyllda. Eventuella skador på eget fordon ersätts av din frivilliga bilförsäkring, men kan anmälas på samma blankett.
  • Om motparten är skyldig till skadan, be honom/henne göra skadeanmälan till sitt eget bolag så snabbt som möjligt. Kontakta hans/hennes försäkringsbolag angående dina anspråk och reparationen av ditt fordon.
  • Om polisen varit på plats, bifoga gärna polisens undersökningsprotokoll till skadeanmälan, speciellt ifall det är oklart vem som är skyldig till skadan.
  • Om det skett personskador, bör den skadade göra en skild skriftlig skadeanmälan. Läs mer på sidan Personskada i trafiken.

Bogsering

Om ditt fordon inte är i trafikdugligt skick beställ bogsering till närmaste verkstad via vår Nödtjänst, tfn 010 550 2072.

Hyrbil vid trafikskada

Om du är den lidande parten i en trafikskada kan du vara berättigad till en ersättande bil för den tid din egen bil är obrukbar. Ansök om hyrbil genom att redogöra för användningsbehovet av bilen.

Personskada i trafiken

Om det skett personskador bör den skadade också göra en skriftlig skadeanmälan. Läs mera på sidan Personskada i trafiken

Gör skadeanmälan

Som försäkringstagare anmäler du lättast skadan via Kundportalen:

Logga in

Om du inte är försäkringstagare kan du elektroniskt anmäla skadan här.  

Vid behandling av skadeärenden använder vi samarbetspartners, exempelvis skadeinspektörer och bogseringsverkstäder. Vi kan överlåta information gällande försäkringens giltighetstid och skadeinformation till den mån det är nödvändigt för att kunna sköta skadeärendet.

Gör skadeanmälan per telefon

Skador utan personskador kan du även anmäla per telefon 010 550 2030 må-fre kl. 8.30-16.30.