Vi tycker att det är viktigt att du valt oss som försäkringsbolag. Ifall du inte är nöjd med ditt försäkrings- eller ersättningsbeslut eller du är av den åsikten att det grundar sig på ofullständiga uppgifter vill vi att du berättar det för oss. 

Allmänna anvisningar

Kontakta först personen som handlagt ditt ärende. Namnet på den handläggare som skött ditt ärende hittar du på beslutet. Du kan vara i kontakt med oss via Kundportalen, per epost eller telefon. 

Om du fortfarande inte är nöjd med vårt slutliga beslut:

Närmare anvisningar för sökande av ändring för ersättningar eller försäkringsbeslut hittar du i länkarna nedan.

Anvisningar gällande ändring i skadebeslut

Anvisningar gällande ändring i den lagstadgade arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut som försäkringsbolaget har gett kan du söka ändring i det genom ett skriftligt besvär som riktas till Besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

  • Besväret ska lämnas inom 30 dagar från försäkringsbolagets beslut. Besväret riktas till besvärsnämnden, men sänds till oss. Vi behandlar ärendet på nytt p.g.a. besväret.
  • Ifall beslutet inte ändras skickar vi ditt besvär och vårt utlåtande till besvärsnämnden inom 30 dagar från det att besvärstiden gått ut.
  • Ändring i besvärsnämndens beslut kan sökas i försäkringsdomstolen. Ändring ska sökas inom 30 dagar från besvärsnämndens beslut.
  • Ansökan om ändring i ersättningsbeslutet.

Anvisningar gällande ändring i försäkringsbeslut

Försäkringsläkare

Försäkringsbolag använder sig av försäkringsläkare för att säkerställa att alla kunder får en rättvis och jämlik bedömning i personskadeärenden. Fennia Skadeförsäkring Ab:s tre försäkringsläkare har en bred kompetens inom läkarvården.

Fennia Skadeförsäkrings försäkringsläkare är:

  • Heikki Mäenpää, bolagets överläkare
  • Sari Anthoni
  • Tero Järvinen