Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia har köpt Folksam Skadeförsäkring Ab:s hela aktiestock 27.11.2018 och Folksam är nu Fennias dotterbolag. 

Före detta Folksam är från och med 27.2.2019 Fennia Skadeförsäkring Ab. Namnbytet påverkar inte vår kundservice och kräver inga åtgärder av dig som kund. Vi informerar om förändringarna an efter att processen framskrider. Ägarbytet påverkar inte dig heller om du är kund hos Fennia.

Nedan har vi samlat ihop anvisningar för våra kunder gällande ägarbytet. 

Frågor och svar

När skedde ägarbytet mellan Folksam och Fennia?

Efter godkännande av myndigheterna fastställdes ägarbytet den 27 november 2018. Folksam blev då ett dotterbolag till Fennia.

Folksam byter namn och heter från och med den 27 februari Fennia Skadeförsäkring Ab.

Hur påverkar ägarbytet mig som Folksamkund?

Vi informerar både hushålls- och företagskunder om ändringar när ärendet framskrider.

Du kan uträtta dina försäkringsärenden på samma sätt som tidigare via servicekanalerna för det tidigare Folksam.

Vilka åtgärder kräver ägarbytet av mig som Folksamkund?

Ägarbytet kräver inga åtgärder av dig som kund i det här skedet. Du kan uträtta dina försäkrings- och skadeärenden via det tidigare Folksams servicekanaler.

Och om jag är kund hos Fennia?

Om du redan är kund hos Fennia påverkar ägarbytet inte dig på något sätt och det förutsätter inga åtgärder av dig.

Varför fick jag en räkning från Fennia?

Före detta Folksam är nu en del av Fennia och dess namn är Fennia Skadeförsäkring Ab. Därför är faktureraren Fennia Skadeförsäkring Ab. Du kan betala räkningen normalt. Kontonumren och referensuppgifterna är oförändrade.

Kommer priset och innehållet i mina försäkringar att ändras i och med detta?

Vi informerar om ändringar när ärendet framskrider.

Jag har Folksams reseförsäkringskort. Gäller det också framöver?

Du kan använda ditt reseförsäkringskort tills vidare. Vi informerar om ändringar sker.

Jag har en försäkring hos Folksam. Vad händer med den?

Din försäkring gäller fortsättningsvis och du kan uträtta dina ärenden via servicekanalerna för det tidigare Folksam.

Varför visas försäkringar hos det tidigare Folksam inte i nättjänsten Mitt Fennia?

Folksams försäkringar visas inte i Mitt Fennia än. Du hittar fortfarande dina försäkringar på Folksams kundportal.

Jag råkade ut för en skada. Vad ska jag göra?

Du kan anmäla skadan via det tidigare Folksams servicekanaler.

Jag har ett oavslutat ersättningsärende i Folksam. Vad händer med det?

Skaderegleringen fortsätter på normalt sätt. Du kan fortfarande uträtta ärenden via servicekanalerna för det tidigare Folksam.

Kommer jag att ha samma kundnummer och försäkringsnummer framöver?

Tills vidare sker inga förändringar i kundnummer eller försäkringsnummer.

Jag har avtal om e-faktura. Måste jag ändra det?

Tills vidare krävs inga ändringar. Vi informerar om saken ändras.

Jag har tecknat min försäkring på Aktias kontor/via Aktias webbtjänst. Hur inverkar det på försäkringen?

Aktia slutade fungera som ombud den 6 augusti 2018. Skadeförsäkringarna som sköttes av Aktia överfördes då till Folksam. Det betyder att du kan uträtta dina försäkrings- och skadeärenden via servicekanalerna för det tidigare Folksam. Uppgifterna om dina försäkringar, som du tidigare kunde se i Aktias nätbank, hittar du nu på Folksams kundportal.

Alla de ovanstående svaren gäller också dig, vars försäkringar Aktia skötte tidigare.

Vilket bolag ska jag kontakta i mina försäkringsärenden?

Du kan kontakta ditt bolags kundservice, som betjänar på samma sätt som hittills.