Vi på Fennia vill erbjuda dig den bästa möjliga servicen och ett omfattande försäkringsskydd.

Genom att försäkra ditt hemlösöre garderar du dig till exempel mot skador till följd av eldsvådor samt cykelstöld eller att tvättmaskinen eller mobilen går sönder.

Varför teckna en hemförsäkring hos Fennia?

  • När en skada inträffar hjälper vi dig flexibelt och snabbt, så att du får så lite besvär som möjligt av skadan.
  • Reparation av en mobil eller surfplatta går nu enkelt och snabbt via vår skadetjänst för mobilapparater.
  • Vid en vattenskada eller brand hjälper vi dig att ordna en tillfällig bostad.
  • I försäkringspremierna tar vi hänsyn till hur du skyddat ditt hem. Du får 10 procent rabatt på hemförsäkringen för lösöre när du skyddar ditt hem med ett säkerhetslås eller ett tjuvlarm. Om du installerar ett larmsystem i ditt hem, får du 15 procent rabatt.

Har du en hemförsäkring i tidigare Folksam Skadeförsäkring?

I Kundportalen kan du kontrollera ditt nuvarande försäkringsskydd och anmäla skada

Logga in