Kundservice

Råkat ut för skada, förlust eller stöld?

Anmäl skada

Läs mera om Fennia hjälper-tjänsten

Fennia hjälper

Kundservice

010 80 81 80

Företagsservice 010 550 2003
Vardagar 8.30-16.30

Kontakta oss

Vanliga frågor:

Påverkar ägarbytet mig som redan är kund hos Fennia?

Nej, ägarbytet varken påverkar eller kräver några åtgärder av dig.

Jag har en försäkring hos det tidigare Folksam. Vad händer med den?

Försäkringarnas innehåll och villkor är oförändrade. Vi flyttar stegvis över försäkringar från Folksams system till Fennias system. Du ser ett sammandrag över dina försäkringar på nättjänsten Mitt Fennia, när dina försäkringar har överförts. Du kan logga in på Mitt Fennia med dina nätbankskoder eller mobil-id på fennia.fi/mittfennia. Eftersom överföringen sker stegvis, kan det hända att alla dina försäkringar inte syns på Mitt Fennia än.

När dina försäkringar övergår till en ny försäkringsperiod blir de Fennias försäkringar. Då får du närmare information om innehållet i försäkringarna.

Varför visas försäkringar hos det tidigare Folksam inte i nättjänsten Mitt Fennia?

Din försäkring har inte överförts till Fennia än. Du ser försäkringen i Folksams Kundportal.

Varför syns inte mina försäkringar i Kundportalen?

Du ser dina försäkringar i Kundportalen om du är kund i Folksam och antecknad som försäkringstagare.

Jag råkade ut för en skada. Vad ska jag göra?

Du kan anmäla skadan via det tidigare Folksams servicekanaler.

Jag har ett oavslutat ersättningsärende i Folksam. Vad händer med det?

Skaderegleringen fortsätter på normalt sätt. Du kan fortfarande uträtta ärenden via servicekanalerna för det tidigare Folksam.

Jag har tecknat min försäkring på Aktias kontor/via Aktias webbtjänst. Hur inverkar det på försäkringen?

Aktia slutade fungera som ombud den 6 augusti 2018. Skadeförsäkringarna som sköttes av Aktia överfördes då till Folksam. Nu överförs försäkringarna stegvis till Fennia. Försäkringarna syns i Folksams Kundportal och när de har överförts till Fennia på Mitt Fennia

Alla de ovanstående svaren gäller också dig, vars försäkringar Aktia skötte tidigare.

Jag har avtal om e-faktura. Måste jag ändra det?

Om du är e-fakturakund med konto i Danske Bank eller Aktia, övergår ditt e-fakturaavtal automatiskt till Fennia och du behöver inte beställa e-faktura på nytt.

Om du är e-fakturakund med konto i någon annan bank, kommer vi att skicka ett förslag om e-faktura till din nätbank. När du godkänner förslaget om e-faktura inom 30 dagar skickar vi dina räkningar som e-faktura också framöver.