Kundservice

Råkat ut för skada, förlust eller stöld?

Anmäl skada

Skadeservice 010 550 2030
Vardagar 8.30-16.30
Visa nummer för jour (SOS International)

Anmäl skada

Kundservice

010 80 81 80

Företagsservice 010 550 2003
Vardagar 8.30-16.30

Kontakta oss

Vanliga frågor:

Hur påverkar ägarbytet mig som Folksamkund?

Vi informerar både hushålls- och företagskunder om ändringar när ärendet framskrider.

Du kan uträtta dina försäkringsärenden på samma sätt som tidigare via servicekanalerna för det tidigare Folksam.

Vilka åtgärder kräver ägarbytet av mig som Folksamkund?

Ägarbytet kräver inga åtgärder av dig som kund i det här skedet. Du kan uträtta dina försäkrings- och skadeärenden via det tidigare Folksams servicekanaler.

Kommer priset och innehållet i mina försäkringar att ändras i och med detta?

Vi informerar om ändringar när ärendet framskrider.

Varför fick jag en räkning från Fennia?

Före detta Folksam är nu en del av Fennia och dess namn är Fennia Skadeförsäkring Ab. Därför är faktureraren Fennia Skadeförsäkring Ab. Du kan betala räkningen normalt. Kontonumren och referensuppgifterna är oförändrade.

Varför syns inte mina försäkringar i Kundportalen?

Du ser dina försäkringar i Kundportalen om du är kund i Folksam och antecknad som försäkringstagare.

Jag råkade ut för en skada. Vad ska jag göra?

Du kan anmäla skadan via det tidigare Folksams servicekanaler.

Jag har ett oavslutat ersättningsärende i Folksam. Vad händer med det?

Skaderegleringen fortsätter på normalt sätt. Du kan fortfarande uträtta ärenden via servicekanalerna för det tidigare Folksam.

Vilket bolag ska jag kontakta i mina försäkringsärenden?

Du kan kontakta ditt bolags kundservice, som betjänar på samma sätt som hittills.

Våra kontor

Adress

Lundagatan 8 . 06100 Borgå

Kontorets öppettider

Må-fre 9.00-16.30. Vänligen beakta att kontoret i första hand betjänar före detta Folksam kunder.

Kontaktuppgifter

Tfn 010 550 2027