Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss. Våra telefonnummer och e-postadresser hittar du nedan. Vi betjänar dig vardagar kl. 8.30 – 16.30.

Försäkringsärenden som privatkund

Tfn 010 80 81 80
E-post: forsakring(a)fennia.fi

Lagstadgade försäkrings- och avtalsärenden: Tfn 030 10 5050  

Försäkringsärenden som företagskund

Tfn 010 550 2003
E-post: foretagsforsakringar(a)fennia.fi    

Lagstadgade försäkrings- och avtalsärenden: Tfn 030 10 5050   

Skador och ersättningar

Tfn 010 550 2030
E-post: skador(a)fennia.fi

Lagstadgade skadeärenden: Tfn 030 10 5050

 

Nödtjänst 24 h

I akuta nödsituationer utanför kontorstid kan du kontakta vår Nödtjänst (i samarbete med SOS International). Exempel på sådana nödsituationer är skadefall utomlands eller om resan avbryts på grund av en trafikolycka eller ett tekniskt fel på bilen.

Du kan också beställa bogseringshjälp via Nödtjänsten.

Tfn +358 10 550 2072
E-post: emergency(a)fennia.fi

Ge feedback

Din respons är viktig för oss, på så sätt hjälper du oss att utveckla våra tjänster och produkter. Du kan ge respons via vår feedback-blankett

Postadress och fax

Fennia Skadeförsäkring Ab, 00017 Fennia
Fax: 010 550 2050 

FO-nummer: 2190954-7

Chat

Vi erbjuder en chat på vår webbplats. I chatten kan du fråga vår kundrådgivare allmänna frågor vardagar kl. 8.30-16.30.

Samtalspriser

Nummer som börjar med 010: Från fast linje 8,35 cent/samtal + 3,20 cent/min, från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,20 cent/min

Nummer som börjar med 030: Samtal från fast abonnemang inom Finland debiteras enligt lokalnätsavgift och för samtal från mobiltelefon den mobilsamtalsavgift som din operatör debiterar.