Vid inträffade skador har du nu tillgång till Mitt Fennia och olika skadetjänster.

Våra skadetjänster gör det enklare att uträtta ärenden när en skada är framme.

Vi ger råd, gör en skadeanmälan åt dig och tar fram den hjälp du behöver. Det trevliga är att ärendet ofta tas om hand utan att du behöver använda egna pengar eller så betalar du bara en eventuell självrisk och ingen separat ersättningsansökan behövs.

Fennia hjälper